Тук е мястото за среща между

Института за хората и промените (ИНХОП)

и тези хора, които редовно подобряват (променят)

себе си и света около нас!