Консултации

Консултации

Раздел "Консултации" на този сайт, www.инхоп.бг, е средство за връзка между тези хора (клиенти), които търсят отговор или решение на въпрос или проблем, и онези хора (консултанти), които имат желание и готовност да помагат при намирането на отговори и решения, в определна област на познанието.  

Условия и ред за консултиране

 1. Всеки човек, който има затруднение с решаването на някакъв проблем, има възможност да получи помощ за неговото решаване чрез провеждане на консултация с подходящ консултант.
 2. Разглежданият проблем трябва да попада в обявената от консултанта област на консултиране
 3. Клиентът подготвя и задава въпрос на консултанта, по и-мейл или телефон или месинджър.
 4. Консултантът обмисля въпроса и ако реши, че може да даде компетентен отговор, изпраща потвърждение на клиента.
 5. Ако получи потвърждение, клиентът закупува билет за консултация, за посочената цена.
 6. Закупеният билет гарантира правото за провеждане на консултация между клиента и консултанта чрез обсъждане на зададен въпрос по темата, през предоставените средства за връзка.
 7. Разговорите и срешите се провеждат след предварително уговаряне на начален час и място, на посочения от консултанта телефон.
 8. Консултантът не споделя с трети страни проблемите на клиента и негови лични данни.
 9. Клиентът преценява внимателно получените препоръки и ако реши, че са удачни, ги използва, на своя отговорност.
 10. Специфичните условия за различните видове консултации са посочени в описанието (билета).

 

Консултанти

Всеки консултант трябва да покаже, че има познания в избраната от него област, чрез посочване на списък с публикации по тази тема. Не е задължително да са чуждестранни списания с импакт фактор, достатъчно е да има няколко, като поне е една е публикувана на тази сайт (раздел - "Публикации на ИНХОП"). При регистрацията си на сайта, консултантите посочват:

 • Име;
 • Област на консултиране (по какви въпроси той има готовност и желание да консултира?);
 • Имейл за консултации;
 • Телефон за консултации (ако има специална цена - се посочва);
 • Предпочитано време за консултации; 
 • Пакетна цена за 1 консултация и описание какво съдържа
 • Списък с публикации по темата, като поне 1 от тях е в "Публикации на Инхоп".
автори
подреди по