Доставка

Повечето от продуктите и услугите а ИНХОП са в електронен вид и се предоставят по електронен път, през e-mail, телефон или по друг начин.

В регистрационната форма има поле "Адрес на доставка". В него попълнете email, ако съдържанието на поръчката е само в елекронен вид (файл, видео, софтуер)!

Доставката е безплатна :-)