Защита на личните данни

  1. „Институт за хората и промените” ЕООД (ИНХОП) e администратор на лични данни и е вписан в регистъра на Комисията за защита на личните данни с идентификационен номер 431920.
  2. С приемането на общите условия, описани в сайта www.инхоп.бг, потребителите дават безсрочно и безусловно съгласие предоставените от тях лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ИНХОП.
  3. Инхоп може да предостави част от тези данни на трети лица (куриерски фирми, банки и др.), само когато това е необходимо за изпълнение договора за продажба от разстояние.
  4. Управителят на ИНХОП декларира изрично пред потребителите, че предоставените от тях лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и други цели.
  5. ИНХОП може да използва част от предоставените данни (обикновено имейл), за промотиране на предлагани от него продукти (услуги). 
  6. Промоционалните писма винаги съдържат връзка за отписване (от получаването на следващи писма).
  7. ИНХОП може да е в договорни отношения с лица - предлагащи през сайта www.инхоп.бг материални или дигитални стоки и услуги и профила на съответния продукт може да съдържа лични данни, като име и координати за връзка, които са публични. 
  8. ПОЛЗВАТЕЛЯТ по всяко време може да изисква предоставените от него лични данни да не бъдат използвани и съхранявани от ИНХОП, като администратор на лични данни, чрез съобщение от своя регистриран имейл до office@инхоп.бг или office@in-pc.org или на телефон 0882 411 283.