За нас

За нас

Добре дошли

Приятно ми е, че се интересувате от дейността на Института за хората и промените (ИНХОП).

Аз основах тази фирма, защото чрез нея искам да развия и осъществя няколко проекта. Осъществяването на проекти в реалната икономика и в полза на хората се прави от хора, но те трябва да са обединени и да работят в рамките на официално регистрирана фирма, съгласно Търговския закон.

 

Какво предлагаме?

Аз варвам, че

Всяка промяна е резултат от действително извършени стъпки и

всеки проблем се решава чрез планиране на подходящи за него стъпки

и тяхното изпълнение!

 

Първия фирмен проект е с работно име "Промени и хора". Целта е да бъдат създавани (написани, редактирани и публикувани) статии, презентацииформуляри, курсовесофтуер и  видеа, отнасящи се до решаването на различни проблеми и задачи. Авторите могат да дават консултации, в тяхната област на интереси. Основен принцип при тяхното предлагане е, че те се предлагат не само отделно, а и в пакет от няколко ресурса. Така, значително се увеличава възможността за успешно решаване на проблема!

Фирмения сайт (www.инхоп.бг) е изграден чрез готова платформа за електронен магазин (GombaShop) и предлага възможности за придобиване на продукти. Повечето са платени, но има и безплатни. Има и връзки към продукти, предлагани от трети страни. Повечето продукти са в електронен вид и се предоставят през електронната поща или по друг начин за електронно общуване.  

 

ИНХОП не продава някакви стоки или услуги.

Ние предлагаме решения на конкретни проблеми и задачи. 

Който повярва, че тези решения са правилни,

той ще купи нужното, за да го използва!

 

5.10.2017 г.

Доц. д-р инж. Румен Кръстев

2017 - Собственик и управител на Институт за хората и промените ЕООД

2011 - Доцент в Институт по механика към БАН

2003 - Доктор (PhD), ЦЛФХМ - БАН

1995Машинен инженер, диплома от Технически университет - София